Korisne informacije

Ovdje možete pronaći oglase sa korisnim informacijama.

Oglasni odjel Novog lista u Rijeci
Frana Kurelca 3
tel.: +385(0)51 212-102
fax: +385(0)51 214-515
e-mail: oglasni.rijeka@novilist.hr

Radno vrijeme:
ponedjeljak-petak: 08-19:30 sati
(Osmrrtnice i oglasi se primaju do 19,00 sati)
subota: 08-14 sati
nedjelja: 13-18 sati

Oglasni odjel Novog lista u Opatiji
M. Tita 71
tel.: +385(0)51 271-210
fax: +385(0)51 271-624
e-mail: oglasni.opatija@novilist.hr

Radno vrijeme:
ponedjeljak-petak: 08-15 sati