Korisne informacije

Ovdje možete pronaći oglase sa korisnim informacijama.

Oglasni odjel Novog lista u Rijeci
Frana Kurelca 3
tel.: +385(0)51 212-102
fax: +385(0)51 214-515
e-mail: oglasni.rijeka@novilist.hr

Radno vrijeme:
ponedjeljak-petak: 08-18 sati
(Osmrtnice se primaju do 17:30 sati)
subota: 08-13 sati
nedjelja: 13-17 sati

Oglasni odjel Novog lista u Opatiji
M. Tita 71
tel.: +385(0)51 271-210
fax: +385(0)51 271-624
e-mail: oglasni.opatija@novilist.hr

Radno vrijeme:
ponedjeljak-petak: 08-15 sati
(Osmrtnice se primaju do 14 sati)
subota i nedjelja zatvoreno