Pravila oglašavanja.

Rijeka, 01.4.2015.

Uporabom stranica oglasni.novilist.hr pristajete na slijedeće uvjete i pravila oglašavanja:

1. Sadržaj stranice i domena oglasni.novilist.hr su u vlasništvu Novi List d.d., Rijeka, OIB:44110106406, te služe za predaju obavijesti o smrti i malih oglasa za objavu u tiskanom izdanju Novog lista.

2. Korisnikom stranica smatra se fizička osoba koja upiše i/ili naruči objavu obavijesti o smrti ili malog oglasa od vlasnika stranice.

3. Smatra se da se korisnik stranica prije upisa narudžbe upoznao sa ovim pravilima.

4. Sukladno Zakonu o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti, korisnik je dužan prije objave vlasniku stranica dostaviti slijedeće podatke: Ime, Prezime, OIB, prebivalište za fizičke osobe. Vlasnik stranica se obavezuje da prikupljene podatke neće koristiti ni za koju drugu namjenu osim one povezane sa objavom naručenog oglasa.

5. Sadržaj naručenih obavijesti o smrti i malih oglasa podložni su provjeri od strane djelatnika oglasnog odjela i njihova objava može biti odbijena ukoliko nije u skladu sa uvjetima i pravilima oglašavanja. Objava također može biti odbijena ukoliko korisnik u potpunosti ne dostavi svoje korisničke podatke.

6. Korisnik pristaje dostaviti i podatke o e-mail adresi i broju telefona, a u svrhu komunikacije sa djelatnicima oglasnog odjela.

7. Korisnik će u svrhu narudžbe objave oglasa, na ovim stranicama otvoriti korisnički račun putem kojeg će dostaviti sve podatke vezane uz svoju osobu. Korisnik se obvezuje dostaviti točne podatke, u suprotnom korisnički račun može biti ukinut. Korisnik je sam odgovoran za čuvanje tajnom pristupne zaporke i moguće zloporabe ukoliko dođe do neovlaštenog korištenja njegovog računa. Ukoliko korisnik posumnja da je račun zloupotrebljen, obvezuje se javiti to vlasniku stranica koji će tada račun privremeno zamrznuti. Korisnik može zatražiti brisanje računa.

8. Korisnik u oglasu neće zatražiti objavu neistinitih podataka, a ukoliko se to ipak dogodi, vlasnik stranica ne snosi odgovornost za nastalu štetu.

9. Korisnik će prilikom naručivanja oglasa paziti da poštuje sve zakone Republike Hrvatske.

10. Korisnik će sadržaj oglasa upisati koristeći hrvatski jezik, iznimno, ukoliko je primjereno, oglas može biti napisan dijalektom hrvatskog jezika.

11. Korisnik će naručenu objavu platiti najkasnije do 18 sati od ponedjeljka do petka, subotom do 12 sati, nedjeljom i praznikom do 17 sati (sva vremena su CET, praznicima i blagdanima moguće je odstupanje), ne kasnije od jednog dana prije datuma objave. U suprotnom vlasnik neće biti u mogućnosti objaviti naručeni oglas. Uplaćena sredstva mogu se smatrati predujmom za slijedeće narudžbe ili se može zatražiti povrat sredstava nakon dogovora sa djelatnicima oglasnog odjela. Podržano je plaćanje slijedećim karticama: MasterCard®, Maestro® i Visa
MasterCard logo Maestro logo Visa logo
Za provedbu plaćanja koristimo usluge T-Com PayWay-a koji primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka - Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između T-Com sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem "vatrozida" (firewalla).
PayWay sticker

12. Vlasnik može zbog poboljšanja prikaza i rada stranica koristiti i na korisnikovom računalu pohraniti kolačiće (cookie) koji neće biti korišteni u druge svrhe, osim za pristup ovim stranicama.

13. Korisnik koji se ne slaže sa navedenim pravilima, u potpunosti ili samo dijelom, ne smije dalje koristiti ove stranice.

14. Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, primjedbe možete poslati na adresu: Novi list d.d, Zvonimirova 20a, 51000 Rijeka.

15. Vlasnik stranica zadržava pravo izmjena ovih pravila. Izmjene pravila na snagu stupaju odmah.

16. Za eventulane sporove nadležan je sud u Rijeci.

Uputa za predaju osmrtnica:

Predaja osmrtnice započinje registracijom za nove korisnike ili prijavom za postojeće korisnike.

Predaja osmrtnice započinje odabirom opcije Nova osmrtnica.

Iz padajuće liste odabire se vrsta osmrtnice i nakon toga se popunjavaju polja teksta osmrtnice.

U kojem slučaju odabrati koju vstu osmrtnice:

  • OBAVIJEST O SMRTI - Obavijest predaje najuža obitelj. Tekst sadrži informaciju da je neka osoba preminula, ime i prezime te osobe, datum i mjesto pokopa te potpis ožalošćenih.
  • POSLJEDNJI POZDRAV - Objavljuje se nakon obiteljske obavijesti o smrti. Sadržaj teksta je opraštanje od preminule osobe ili iskazivanje sućuti obitelji.
  • SJEĆANJE - objavljuje se na godišnjicu smrti ili na ostale važne obljetnice (mjesec dana/6 mjeseci ili slično)
  • ZAHVALA - Tekst sadrži zahvalu određenim osobama ili ustanovama koje su pomagale preminuloj osobi u posljednjim trenucima života, te iskazuje zahvala na primljenoj sućuti.

Unosi se ime pokojnika i tekst vezan uz ime (npr. rođeno prezime, titula, godina rođenja i smrti i sl.). Zbog evidencije i povezivanja podataka u oglasnom odjelu, potrebno je unijeti i puno ime i prezime pokojnika.

Ukoliko je odabrana vrsta osmrtnice koja sadrži i sliku pokojnika, potrebno je odabrati opciju Odaberi sliku i učitati sliku.

Slika mora biti u formatu JPG, PNG, GIF ili TIFF, razlučivosti najmanje 400x600 i najviše 768x1024 točkica po inču (dpi).

Slika se odabire sa korisnikovog računala i šalje na server vlasnika stranice. Prije samog slanja slika se može obrezati. Potrebno je obratiti pažnju da se kod obrezivanja slike ostavi dovoljno prostora za moguće ispravke formata. Ukoliko niste sigurni da ćete ispravno napraviti, bolje je poslati veću sliku i obrezivanje prepustiti djelatnicima oglasnog odjela.

Uneseni podaci potvrđuju se odabirom opcije Spremi.

Za više pokojnika na istoj osmrtnici prvo se šalje jedna slika, a nakon toga se odabirom opcije Promjena mogu dodati ostali pokojnici iste osmrtnice. Odabirom ove opcije se mogu uneseni podaci i promijeniti, ali samo prije naručivanja.

Unesenu osmrtnicu korisnik može pregledati odabirom opcije Pregledaj. Prikazana osmrtnica je približno istog izgleda kao što bi bila pri objavljivanju. Ponekad se može dogoditi da prijelom riječi bude različit u objavljenom obliku.

Za unesenu i pregledanu osmrtnicu korisnik naručuje objavu odabirom opcije Naruči.

Naručenu osmrtnicu pregledati će djelatnik oglasnog odjela i ukoliko je u skladu sa uvjetima i pravilima za oglašavanje, biti će prihvaćena i korisnik će dobiti e-mail sa poveznicom za plaćanje. Plaćanje treba obaviti najkasnije dan prije datuma objave i to do vremena navedenog u pravilima, jer se tek po primitku potvrde plaćanja osmrtnica preuzima u daljnju obradu. U slučaju zakašnjelog plaćanja osmrtnicu neće biti moguće objaviti.

Nakon pregleda naručene osmrtnice, djelatnik oglasnog odjela može ustanoviti da nije u skladu sa uvjetima i pravilima oglašavanja. Takvu osmrtnicu može prepraviti i e-mailom poslati korisniku poveznicu na novu verziju, sa prikazanim predloženim promjenama. Korisnik pregledava predložene promjene i prihvaća ih ili unosi vlastite promjene. Ukoliko korisnik prihvaća predložene promjene, ponavlja narudžbu i tada će dobiti novi e-mail sa poveznicom za plaćanje. Ukoliko predloži vlastite promjene, osmrtnica će ponovno proći postupak pregleda i potvrđivanja.

Uneseni podaci koji nisu naručeni za objavu biti će obrisani nakon 30 dana.

Novo od 16.06.2020: Moguće je odabrati određene grafičke elemente uz osmrtnicu. Kod predaje velike osmrtnice, sada se može odabrati vrsta okvira, sada se može odabrati vrsta okvira u padajućem izborniku ili pritiskom na dugme Okvir. Dostupne su četiri vrste okvira. Pored ili umjesto slike pokojnika sada je moguće odabrati i ornament. Odabir se vrši iz padajućeg izbornika ili pritiskom na dugme Ornamenti. Ornament uvećava cijenu osmrtnice. Za ornament je moguć i odabir njegovog smještaja. Ukoliko se odabere smještaj 'Samo ornament', slika pokojnika neće biti objavljena niti naplaćena. Kod velikih osmrtnica sada je moguć odabir smještaja slike; lijevo, sredina i desno.

Za osmrtnicu se može zatražiti poseban smještaj, što znači da će biti objavljena pri samom početku stranice. Stvarni redoslijed smještaja biti će određen nakon zaprimanja osmrtnice i ovisi o tome da li je za neku osmrtnicu prije toga već zatražen poseban smještaj, u kojem će se slučaju predana osmrtnica smjestiti u red iza zadnje zaprimljene prije toga. Poseban smještaj uvećava cijenu objave osmrtnice.

Ukoliko se objavljuje POSLJEDNJI POZDRAV SA SLIKOM, moguće je označiti kvačicom da se želi upotrijebiti slika koju će predati obitelj pokojnika, u kojem slučaju nije potrebno priložiti vlastitu sliku. Objava slike biti će naplaćena.

Uputa za predaju malih oglasa:

Predaja oglasa započinje registracijom za nove korisnike ili prijavom za postojeće korisnike.

Predaja oglasa započinje odabirom opcije Predaj oglas

Iz padajuće liste odabire se grupa i podgrupa oglasa, te se odabire i vrsta oglasa. Nakon toga se popunjavaju polja teksta oglasa. (*djelatnici oglasnog odjela mogu po potrebi promijeniti odabranu grupu i podgrupu oglasa, ukoiko nije ispravno odabrana)

Korisnik iz padajuće liste odabire datum objave oglasa. Moguć je odabir samo jedog datuma.

Uneseni podaci potvrđuju se odabirom opcije Predaj oglas.

Za unesen i pregledan oglas korisnik naručuje objavu odabirom opcije Naruči.

Naručeni oglas pregledati će djelatnik oglasnog odjela i ukoliko je u skladu sa uvjetima i pravilima za oglašavanje, biti će prihvaćen i korisnik će dobiti e-mail sa poveznicom za plaćanje. Plaćanje treba obaviti najkasnije dan prije datuma objave i to do vremena navedenog u pravilima, jer se tek po primitku potvrde plaćanja oglas preuzima u daljnju obradu. U slučaju zakašnjelog plaćanja oglas neće biti moguće objaviti.

Nakon pregleda naručenog oglasa, djelatnik oglasnog odjela može ustanoviti da nije u skladu sa uvjetima i pravilima oglašavanja. Takav oglas može prepraviti i e-mailom poslati korisniku poveznicu na novu verziju, sa prikazanim predloženim promjenama. Korisnik pregledava predložene promjene i prihvaća ih ili unosi vlastite promjene. Ukoliko korisnik prihvaća predložene promjene, ponavlja narudžbu i tada će dobiti novi e-mail sa poveznicom za plaćanje. Ukoliko predloži vlastite promjene, oglas će ponovno proći postupak pregleda i potvrđivanja.

Uneseni podaci koji nisu naručeni za objavu biti će obrisani nakon 30 dana.